Peuter/Kleutervoorstellingen

Poppentheater Peterselie heeft diverse voorstellingen voor erg jeugdig publiek.
De onder- en bovenleeftijdsgrens dient wel heel erg goed in de gaten worden gehouden, want optreden voor een kleuter vereist een ander taalgebruik dan bij een peuter, en de spanningsboog verschilt nog al.

Uit oogpunt van veiligheid is het noodzakelijk dat bij iedere voorstelling een eindverantwoorelijke persoon in de zaal aanwezig is.
En....voor kleuters en zeker voor peuters is het prettig als er een bekende volwassene bij is!

Voor technische gegevens, klik hier.

Muis zoekt huis:
Muis zoekt huis

Nog een keertje:
Nog een keertje

Alle eendjes:
Alle eendjes

Aangepaste versie van De Ster en de Stal:
Van de ster en de stal